Patrick Poelma


Patrick Poelma
Meedenk & doe aap

Motivatie:

Terugdringen van de armoede in Nederland. 

Expertise/Talent:

 Zie ook mijn linkedin. Out of the box denken.