Over ons


Van armoede naar bestaanszekerheid zonder deurwaarders en schulden.

Martin en Conny hebben als initiatiefnemers zelf het hele circus van 'schulden en armoede' meegemaakt.
En dat met alles wat daar bij komt kijken. (voorbeelden - herkenbaar maken)

Zij kenden elkaar vanuit Bewonersplatform de Hoogte en vanuit deelname aan het beleidprogramma van de Gemeente Groningen waar ze als ervaringsdeskundigen hun bijdrage aan mochten leveren. (Toekomst met perspectief)

Beiden waren er van overtuigd dat er zo langzamerhand een industrie is ontstaan rondom het fenomeen 'Armoede en Schuld'
En dat als je het anders wilt, je het niet alleen ook anders moet aanpakken, maar ook anders moet benoemen zodat er ook een andere beeldvorming ontstaat. Daarom hebben ze ondanks hun verschillende ervaringen en soms ook verschillende meningen tegen elkaar gezegd:
Wij willen in de wijk De Hoogte (ook in het kader van de wijkvernieuwing gedurende 10 jaar) aan de slag om het verschil te maken!

In 2 stappen gedurende 10 jaar naar een deurwaardersvrije wijk en een schuldenvrije wijk - dat is het doel!

De werkelijkheid heeft ons echter al ingehaald, want door de Coronacrisis is de wijk al tijdelijk min of meer deurwaardersvrij !Over ons

Het Plan


Het Plan
Burgerinitiatief deurwaardersvrije- en schuldenvrije wijk.

SAMENVATTING:

Initiatiefnemers en ervaringsdeskundigen: Martin Rezelman en Conny Eldering vanuit Bewonersplatform de Hoogte i.s.m 100 apen.
 
Aanleiding: 

Volgens recent onderzoek van het CBS hebben de inwoners van de stad Groningen het laagste inkomen van het land. Groningen staat al jaren in de top 3 van armste gemeenten in Nederland. Daarmee is het risico op (langdurige) bestaansonzekerheid in de stad groot. Ongeveer 1 op de 5 kinderen in de gemeente Groningen groeit op dit moment op zonder bestaanszekerheid. De Armoedemonitor laat zien dat in een aantal wijken veel (geconcentreerde) bestaansonzekerheid voorkomt. Omdat de initiatiefnemers constateren dat er een hulpverleningsindustrie is ontstaan rondom bestaanszekerheid willen we experimenteren met een andere aanpak. Immers als je doet wat je deed krijg je wat je kreeg.
 
Kernvraag voor het pilotproject is:

Hoe komen wij tot een integrale, sluitende aanpak rondom bestaanszekerheid, met als basis eigen regie van het individu/gezin en maatwerk vanuit organisaties.
 
We willen hiermee ervaring op gaan doen om te komen tot een effectievere aanpak van bestaanszekerheid in de gemeente Groningen.
Wat is daarvoor nodig, welke interventies pleeg je wanneer, wat is het meest effectief, bij welke doelgroep is het meeste, snelste resultaat te bereiken. We maken gebruik van de ervaringen die zijn opgedaan bij andere projecten en de input van onze 100 apen. (Diverse perspectieven en netwerken)
 
Voor het burgerinitiatief hebben we gekozen voor De Hoogte, omdat we hier het Bewonersplatform de Hoogte hebben opgezet vanuit 2 speerpunten: kinderen & bestaanszekerheid. Uit dit laatste speerpunt is dit burgerinitiatief ontstaan.
 
Uitgangspunten Burgerinitiatief Deurwaardersvrije- Schuldenvrije wijk:

 • Gaan we uit van de vraag en behoefte van het diegene die met deurwaarders en/of schulden kampt.
 
 • Bieden we maatwerk en intensieve begeleiding 
 
 • Zetten we in op empowerment en het verstevigen, beter ‘aanboren’ en zo nodig vergroten van het sociale netwerk van het huishouden. Een ‘buddy’ kan hierbij op verzoek van betrokkenen ondersteunen. Er is een vriendschappelijke vertrouwensrelatie tussen betrokkenen en ‘buddy’.
 
 • Zetten we in op voldoende inkomen voor het huishouden, vanuit eigen regie en eigen perspectief van het huishouden. Ook hier is de wens van het huishouden leidend evenals haalbaarheid van vervolgstappen op dat moment. Dat kan dus zijn: vrijwilligerswerk, een andere vorm van maatschappelijke participatie en/ of betaald werk zonder hier een weging aan te hangen
 
 • Experimenteren we met een andere, zo nodig onorthodoxe werkwijze. In veel gevallen zal deze gerelateerd zijn aan quick wins: bv financiële rust door bevriezing schulden, voorkomen huisuitzetting, (hervatten) medische zorg etc. We leggen deze werkwijze van te voren niet vast en willen al doende leren en inzicht krijgen in wat wel en niet werkt en wat aanvullend nodig is. Belangrijk vraagstuk hierbij is wat nodig is voor het vergroten van doorzettingsmacht van betrokken medewerkers.
 
Onze ambitie:

De wijk De Hoogte in stap 1 deurwaardersvrij (voorkomen van verder in het moeras zakken) en in stap 2 De wijk schuldenvrij.

De doelen van dit burgerinitiatief:

 • 15-20 personen maatwerk en intensieve begeleiding bieden met als doel schuldenvrij te worden en bestaanszekerheid te borgen.
 • in de praktijk een nieuwe (integrale) aanpak rondom bestaanszekerheid in de wijken De Hoogte die bij succes ingevoerd zou kunnen worden in de hele gemeente Groningen.
 • in kaart brengen van quick wins die onmiddellijk leiden tot armoedeverlichting c.q. verbetering op één of meer leefgebieden
 • Testen van het veranderen van interne structuren en het optimaliseren van interne korte lijnen zodanig dat er effectieve vormen van doorzettingsmacht/quick wins mogelijk worden gemaakt
Resultaten van deze dit Burgerinitiatief(samenvatting):

 • maatwerk ontwikkelen vanuit de vraag van de mensen
 • ontschotting, maatwerk
 • verbetering samenwerking met vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven
 • in kaart brengen  die onmiddellijk leiden tot armoedeverlichting c.q. verbetering op één of meer leefgebieden
 • overzicht van belemmeringen door wet- en regelgeving, die een succesvolle armoedebestrijding en quick wins in de weg staan
 • in het verlengde hiervan: snellere vormen van doorzettingsmacht mogelijk maken
 • de succesfactoren uit dit burgerinitiatief delen we met derden op hier hun voordeel mee te doen. En als advies naar de Gemeente Groningen t.a.v het nieuwe beleid rondom bestaanszekerheid.
 • binnen dit burgerinitiatief verdient niemand geld, alle beschikbare financiële middelen komen voor minimaal 90% bij de eigenaren van de financiële problemen.

NB - Aangezien we continue lerende zijn, maken we graag gebruik van werkende ervaringen van derden. Voor een deel van ons plan hebben we gebruik gemaakt van de ervaringen en inzichten van ‘Kansrijk Oost’

Bewoners aan zet


Stap 1 - Deurwaardersvrije wijk


Hoe bereiken we een deurwaardersvrije wijk?

Hoe bereiken we een deurwaardersvrije wijk?

Deurwaarders hebben een dringend advies gekregen om begripvol met incasso en beslaglegging om te gaan.

Lees Meer  
We schrijven een plan in hoofdlijnen!

We schrijven een plan in hoofdlijnen!

We gaan een plan schrijven om uiteindelijk ook voldoende financiele backup te krijgen van de Gemeente Groningen om toezeggingen ook te kunnen realiseren

Lees Meer  
We zetten een website op voor communicatie naar buiten!

We zetten een website op voor communicatie naar buiten!

We zetten een website op t.b.v externe communicatie

Lees Meer  
Song van Bert Hadders over deurwaarders

Song van Bert Hadders over deurwaarders

Bert Hadders en de Nozems over het fenomeen deurwaarders.

Lees Meer  
Bewoners in De Hoogte benaderen

Bewoners in De Hoogte benaderen

Stap 2 - Schuldenvrije wijk


Stap 2 - Schuldenvrije wijk
Deurwaardersvrije wijk De Hoogte is stap 1 in het kader van de wijkvernieuwing vanuit het burgerperspectief. Daarna gaan we op weg naar een schuldenvrije wijk, maar dat heeft veel meer voeten in de aarde. Daarvoor hebben we goede intentie, wil, kennis, ervaring, doorzettingsvermogen, hoofd en hart nodig.
Maar vooral een andere manier van benaderen, die hebben we verwoord in onze uitgangspunten die elke van de 100 apen onderschrijft. Gezamenlijk werken aan hetzelfde doel ondanks de verschillende perspectieven en belangen.

Het plaatje hiernaast geeft dat mooi aan!

Er valt en is al zoveel gezegd over SCHULD en ARMOEDE, en vaak draait het in hetzelfde rondje. Beeldvorming door taal is een belangrijke factor om misstanden in stand te houden. Wij willen deze woorden graag vervangen door PROBLEEM en BESTAANSZEKERHEID.

Want het verrassende is in deze Coronacrisis is dat indien de oorzaak van buiten komt door een virus, spreken we van een probleem/crisis en worden alle hulpregisters opengetrokken. We zien de aantasting van onze economie en daarmee onze bestaanszekerheid in alle gradaties.

Wij stellen dat het nu het MOMENTUM is om deze zelfde solidariteit ook voort te zetten in de BESTAANSZEKERHEID voor de (financiel)zwaksten in onze samenleving!
Hieronder plaatsen wij links en informatie ter inspiratie hoe je komt tot een andere benadering van een probleem vanuit gedeelde perspectieven.
Heb je ook creatieve ideeen voorbij zien komen of mooie bronnen die behulpzaam kunnen zijn? Mail ze ons of wordt ook 1 van de 100 apen!


100 apen


Martin Rezelman

Initiatiefaap

Initiatiefnemer en ervaringsdeskundige

Lees Meer  

Conny Eldering

Initiatiefaap

Initiatiefnemer en ervaringsdeskundige

Lees Meer  

Arno de Vries

Klusjesaap

Wietse de Boer

Meedenkaap

Patrick Poelma

Meedenk & doe aap

Maud Diemer

Meedenkaap

Toine Fennis

Meedenkaap

Maartje Keizer

Verbinder Aap

Isabelle Diks

Meedenkaap

Tamara Koekkoek

Meedenkaap

Magda Rozeveld

Meedenkaap

Marcel Endendijk

Meedenkaap

Roderick Heijbroek

Meedenkaap

Mirjam Nagelmaker

Meedenkaap

Jan Ploeg

Meedenkaap

Hester van der Paauw

Meedenkaap

Anna Smit

Meedenkaap

Achtergrondsaap

Meedenkaap

Roos van Oosten

Meedenkaap

Ingeborg Wilts

Bankaap

Manager De Ruimte SNS-bank Paddepoel

Robert Kuipers

Meedenkaap

Kris Holwerda

Meedenkaap

Alex van Garderen

Meedenkaap

Parissa

Meedenkaap

Linda

Meedenkaap

Humanitas

Meedenkaap

Hester

Signaalaap

Contactgegevens:


 • Borgwal 88, Groningen, Nederland
 • We hebben geen vast adres.

Doe een gift


25

Donatiebedrag

Handige tips