Wat doet Samen Schuldenvrij?


Wij pakken schulden en armoede aan in De Hoogte. We kunnen snel werken. We nemen geen problemen over: de mensen die wij helpen zijn zelf verantwoordelijk en houden de regie over hun eigen leven. We gaan wel naast ze staan. We proberen financiële problemen op te lossen en kijken wat er verder nog nodig is voor een goede toekomst. Door heel veel mensen te helpen willen we ook De Hoogte als wijk vooruit helpen.


Hoe doen we dat?


We helpen door praktische oplossingen te vinden, contact te leggen met andere organisaties en soms door financieel bij te springen door een voorschot, een lening of het overnemen van een schuld. We hebben contact met alle andere organisaties in de wijk De Hoogte en met allerlei organisaties in Groningen: van de kerk tot de gemeente en van het buurthuis tot de school.


Voor wie?


Je woont in de wijk De Hoogte en je hebt schulden die je zelf niet meer kunt oplossen. Onze focus ligt vooral op gezinnen. Mensen kunnen rechtstreeks contact met ons opnemen, maar worden soms ook door een andere organisatie doorverwezen. Belangrijk is wel dat de mensen die we helpen zelf ook gemotiveerd zijn om hun problemen op te lossen en weer een stap vooruit willen zetten.


Hoe werkt het in de praktijk?


Wanneer iemand ons belt of mailt volgt er een gesprek met één of twee mensen. Als we kunnen helpen, dan krijgt de deelnemer een buddy, een vaste vrijwilliger die samen met de deelnemer een plan maakt. Wat is er nodig om de problemen op te lossen? Wat doet de deelnemer zelf? Welke organisatie moeten we misschien inschakelen? Is er geld nodig? We kijken eerst wat de deelnemer zelf kan en wil doen. Niet altijd is een groot plan nodig, soms is een klein probleem snel en makkelijk op te lossen. De buddy’s overleggen met de coördinator van het project en met elkaar over de zaken waar ze tegenaan lopen.


Wie of wat is Samen Schuldenvrij eigenlijk?


Samen Schuldenvrij is een burgerinitiatief. Twee inwoners van De Hoogte hebben dit plan bedacht. Het uitvoerende werk wordt gedaan door vrijwilligers, de buddy’s. Zij begeleiden de deelnemers. De coördinator zorgt dat zij hun werk goed kunnen doen, regelt praktische zaken, beslist over het geld en houdt contact met alle instanties. De medewerker communicatie maakt het project zichtbaar en onderhoudt de website en social media.