We schrijven een plan in hoofdlijnen!


Plan met draagvlak van 100 apen en mandaat van de Gemeente Groningen om ook te kunnen handelen.