Hoe bereiken we een deurwaardersvrije wijk?


Een  mooi uitgangspunt voor het initiatief. Zonder iets te hebben gedaan is door toedoen van de Coronacrisis al min of meer een deurwaardersvrije wijk ontstaan.

Dit betekent dat we de komende tijd aan de slag moeten met de bewoners die wel in een incasso- of beslagleggingstraject zitten.

Vraag: Hoe krijgen we deze mensen betrokken?

Actie: we verstrekken informatie via de wijkkrant en het rondbrengen van een flyer. Een aantal apen heeft zich bereid getoond met deze flyer en een korte vragenlijst langs de deuren te gaan in onze wijk. 

Daarnaast zullen we op andere wijzen proberen de mensen met weinig bestaanszekerheid te bereiken, zodat ze uit hun (financiele)problematiek gehaald worden.